Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o .o w Piekarach Śląskich

https://nieruchomosci-brzeziny.bip-e.pl/nb/dzialalnosc-spolki/14732,Dzialalnosc-Spolki.html
20.06.2024, 20:48

Działalność Spółki

Przedmiot działalności Nieruchomości - Brzeziny Sp. z o.o. :

  • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
  • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
  • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

Metadane

Data publikacji : 27.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o .o w Piekarach Śląskich
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony